Thymos is pleased to announce it has been accepted into the RedHat accelerators program, an open souce community. The Red Hat Accelerators program is a global customer network of Red Hat technology experts and enthusiasts who willingly share their IT knowledge and expertise with peers in the industry, the community, and with Red Hat.

RedHat Accelerators

Introduction

In the modern era, software is commonly delivered as a service: called web apps, or software-as-a-service. The twelve-factor app is a methodology for building software-as-a-service apps that:

  • Use declarative formats for setup automation, to minimize time and cost for new developers joining the project;
  • Have a clean contract with the underlying operating system, offering maximum portability between execution environments;
  • Are suitable for deployment on modern cloud platforms, obviating the need for servers and systems administration;
  • Minimize divergence between development and production, enabling continuous deployment for maximum agility;
  • And can scale up without significant changes to tooling, architecture, or development practices.

The twelve-factor methodology can be applied to apps written in any programming language, and which use any combination of backing services (database, queue, memory cache, etc).

Brush up on your understanding of these concepts key to modern development. We throw around terms like Kubernetes, containers, and cloud native with some abandon, but sometimes take it for granted that everyone knows what's what. So here we go…

Container explainer

A container is a method of operating system-based virtualization that allows you to securely run an application and its dependencies independently without impacting other containers or the operating system.

Agile en Scrum voor elke organisatie klein of groot

Flexibeler, sneller en efficiënter werken en nóg beter voldoen aan de wensen van de klant: dat is voor veel organisaties het resultaat van Agile en Scrum. De woorden klinken je nu misschien nog wat vaag in de oren, maar we vertellen je er graag meer over. Eerst doen we dat met een stukje theorie, dan volgt de praktijk. Probeer ondertussen alvast te bedenken wat deze manier van werken voor jou kan betekenen. Ben jij mkb’er en werken jouw mensen niet efficiënt? Zijn ze met veel dingen tegelijk bezig, worden ze vaak afgeleid en leveren ze daarom minder goed werk? Dan kunnen Agile en Scrum ook jouw organisatie vooruit helpen!

Agile en Scrum zijn hot. De begrippen ontstonden in de jaren negentig in de softwareontwikkeling, maar ook grote organisaties als banken en verzekeraars zijn er inmiddels al jaren mee bezig. Niettemin valt er in het midden- en kleinbedrijf nog veel winst te behalen met deze manier van werken die organisaties helpt om beter in te spelen op de steeds sneller veranderende markt.