Onrechtmatige systeemaanpassingen

Uw informatie SOx compliant? Thymos geeft snel inzicht!

De betrouwbaarheid van uw informatievoorziening vormt één van de belangrijkste kwaliteitsaspecten van uw organisatie. Wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging wordt aangescherpt en vraagt uw toenemende aandacht. Is uw bedrijf SOx compliant? Werkt u volgens de richtlijnen van DNB, Wet Bescherming Persoonsgegevens, code Tabaksblatt of Solvency II? Schakel Thymos Cloud Engineering in voor het controleren van uw informatievoorziening. Anticipeer op de antwoorden en uw business is gegarandeerd!

 

Geïntegreerde informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is niet het doel, maar een middel voor het behalen van bedrijfsresultaten. Vanuit deze visie maakt Thymos Cloud Engineering een geïntegreerd bedrijfsplan voor het oplossen van discrepanties in uw informatiesysteem. Behalve de applicatie, staan ook de processen en mensen centraal in het plan. Alle drie bepalen zij de waterdichtheid van uw informatie; de betrouwbaarheid van uw bedrijf. Daarom maakt Thymos Cloud Engineering maakt zich sterk voor het verhogen van kennis, houding en gedrag over informatiebeveiliging bij management en medewerkers. Inbedding gebeurt op diep niveau door inrichting van business continuity management (BCM) of een business continuity plan (BCP).

 

Thymos Cloud Engineering is ready for

  • Opstellen informatiebeveiligingsbeleid/plan;
  • Business Impact Analyses en risicoanalyses voor uw ICT infrastructuur of bedrijfsapplicaties;
  • Classificeren van uw gegevens;
  • Inrichten Business continuity management (BCM) / business continuity plan (BCP);
  • Inrichten ITIL security management;
  • Uitvoeren van penetratietests en informatiebeveiligingsaudits voor uw ICT infrastructuur of bedrijfsapplicaties.