Er is al een tijdje een belangrijke verschuiving binnen het IT-landschap aan de gang. Steeds meer bedrijven verplaatsen hun data en applicaties namelijk naar de Cloud. Cloudoplossingen als SaaS en PaaS zijn inmiddels verlost van hun kinderziektes en gewoon goed geworden. Ook namen als Amazon, Microsoft Azure en Google zijn eigenlijk niet meer weg te denken uit moderne IT-omgevingen.
 
Hoewel de groei van cloudtoepassingen een onontkoombare beweging is, rijst wel steeds vaker de vraag wat er straks met de traditionele systeembeheerder gaat gebeuren. In welke opzichten is er sprake van een veranderend takenpakket en nieuwe prioriteiten? En hoe ziet de systeembeheerder van de toekomst eruit? In dit blogartikel geven we het antwoord op die vragen.

‘Er zit toch ook een stekker aan?’

Om na te gaan wat de toekomst is van de traditionele systeembeheerder, moeten we eerst duidelijk maken wat we precies bedoelen met die term. Denk bij een systeembeheerder van de oude stempel aan de persoon die naast u komt staan om de pc uit en aan te zetten of de vastgelopen printer een corrigerende tik te geven. En natuurlijk kan hij ook het koffiezetapparaat repareren. Er zit per slot van rekening een stekker aan. Dit beeld is wellicht een beetje gechargeerd, maar veel mensen zullen het wel herkennen. Wat serieuzer geformuleerd is de traditionele systeembeheerder de man die ervoor zorgt dat de IT-infrastructuur in een on-premiseomgeving naar behoren functioneert. In de praktijk komt dat vaak neer op het uitvoeren van de onderstaande taken:

  • het beheren van servers;
  • ervoor zorgen dat medewerkers kunnen inloggen en e-mailen;
  • bestanden terugplaatsen;
  • haperende programma’s weer aan de praat krijgen.

Veranderende werkomgevingen

Het lijkt inmiddels wel een kleine eeuwigheid geleden dat de bovenstaande zaken standaard werden geregeld vanuit een on-premise netwerkomgeving. De gedachte toen? “Je hebt als bedrijf gewoon je server(s), SAN, switches, routers en dergelijke in de serverruimte staan en de systeembeheerder regelt het wel.” De traditionele systeembeheerder was dus een specialist in huis waar de organisatie op kon vertrouwen als zich op IT-vlak complicaties voordeden.

Dat is vandaag de dag echt wel even anders. Meer en meer servers gaan – als dienst – naar publieke of managed cloud providers, waarbij de serverruimtes zienderogen leger worden. Door de transitie naar de cloud, zijn ook de eisen aan de gemiddelde werkplek veranderd. Weg zijn de vaste plekken, grote computerkasten en bijzondere software-installaties. Printen doen we bovendien alleen nog maar als het echt moet. De traditionele systeembeheerder is dus steeds minder bezig met onsite-beheer en het onderhouden van serverparken, infrastructuren en werkplekken. Er is simpelweg minder onderhoud nodig. Een logische ontwikkeling als je bedenkt dat gebruikers heden ten dage een groot deel van hun werk op systemen met lage hardwarespecificaties uitvoeren. Er is lokaal dus veel minder software nodig. Werkplekken en de bijbehorende softwaretoepassingen dienen steeds vaker alleen nog maar als portaal naar de werkomgeving in de cloud.

Afhankelijkheden worden minder, maar wel belangrijker

De bovengenoemde ontwikkelingen betekenen niet dat systeembeheerders in het nieuwe IT-landschap minder verantwoordelijkheden krijgen. Servers en taken moeten immers nog steeds worden aangemaakt en beheerd. Om een voorbeeld te noemen: gebruikers komen nog steeds niet vanzelf in Office 365. De systemen staan ergens anders, maar gebruikers moeten er natuurlijk wel toegang toe kunnen krijgen. Nieuwe technieken maken het mogelijk om beheer op andere manieren uit te voeren.

Die technologische revolutie vereist vanzelfsprekend ook een andere benaderingswijze, zeker als je kijkt naar de opkomst van een interessante noviteit als multicloud. Het is dus vooral de aard en inhoud van het takenpakket van de systeembeheerder dat verandert. De moderne systeembeheerder moet steeds pro-actiever optreden en krijgt steeds vaker te maken met taken op het gebied van compliance, veiligheid, disaster recovery, dataverlies en privacybewaking. Dat laatste is onder meer een gevolg van de verscherpte privacywetgeving die met de AVG haar intrede heeft gedaan.

De systeembeheerder van de toekomst is dan ook steeds meer een managed service provider, iemand die volledig geëquipeerd is om full-service een breed assortiment aan diensten te bieden en ook strategisch meedenkt over het optimaal inrichten van bedrijfsprocessen. Hoewel fysieke afhankelijkheden grotendeels verdwijnen met de migratie naar de cloud, blijft de systeembeheerder dus een belangrijke schakel binnen de IT-gerelateerde bedrijfsketens.

Kennis investeren in nieuwe technieken

Hoewel het accent van de dienstverlening dus verschuift, worden de taken en verantwoordelijkheden van de systeembeheerder nieuwe stijl niet minder belangrijk. Daarnaast gaat specialisatie een steeds belangrijkere rol spelen. Relatief nieuwe en groeiende diensten als Amazon AWS en Microsoft, maar ook technieken als containers (bijvoorbeeld Docker) en Kubernetes, vragen om specialistische kennis. Je zult als systeembeheerder dus een weloverwogen afweging moeten maken: je volledig focussen op enkele specialismen of op meerdere onderdelen globale kennis vergaren. Maar hoe je het wendt of keert, er zullen uiteindelijk keuzes gemaakt moeten gaan worden.

Daarnaast is er natuurlijk ook nog de kwestie van IT-continuïteit. Het veranderende landschap zorgt er namelijk voor dat je, meer dan vroeger, sterk afhankelijk bent van derde partijen. Dit betekent dat het extra belangrijk is om te letten op de competenties van de systeembeherende partijen waarmee u in zee gaat. Breng daarom ook goed in kaart wat binnen uw organisatie de belangrijkste prioriteiten en behoeften op IT-gebied zijn.

Conclusie: Interessante en belangrijke tijden voor de systeembeheerder

Het IT-landschap is en blijft continu in beweging. Ontwikkelingen zoals de toenemende transitie naar de cloud en multicloud veranderen werkomgevingen en systeembehoeften in een razend tempo. Voor systeembeheerders breken de komende jaren dan ook even belangrijke als interessante tijden aan. Feit is dat de traditionele systeembeheerder in de nabije toekomst steeds minder vaak te zien zal zijn op de werkvloer. De beheerder van de toekomst zal zich meer en meer moeten kunnen verplaatsen in strategische vraagstukken, processen dus waarbij zaken als compliance, veiligheid en IT-privacy van toenemend belang zijn.